Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Ливан
5 народни представители към дата
МАРИЯ ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА
ГАЛЯ СТОЯНОВА ЖЕЛЯЗКОВА
ИМРЕН ИСМЕТОВА МЕХМЕДОВА
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ