Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Литва
4 народни представители към дата
ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА
АДЛЕН ШУКРИ ШЕВКЕД
ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА