Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Словакия
9 народни представители към дата
ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА
МАРИЯ ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПАУНОВ
АЛЕКСАНДЪР КОЙЧЕВ ИВАНОВ
АННА ВАСИЛЕВА АЛЕКСАНДРОВА
БОРИС ПЕТКОВ КЪРЧЕВ
ВЕНКА КОНСТАНТИНОВА СТОЯНОВА
ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА
ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ