Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Тунис
9 народни представители към дата
ЕЛЕНА НИКОЛОВА ЙОНЧЕВА
ГАЛЯ ЕНЕВА ЗАХАРИЕВА
АДЛЕН ШУКРИ ШЕВКЕД
АНДОН ДИМОВ ДОНЧЕВ
ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА
ИМРЕН ИСМЕТОВА МЕХМЕДОВА
КИРИЛ БОЯНОВ КАЛФИН
МАРИЯ ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА
СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ