Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Тунис
8 народни представители към дата
ЕЛЕНА НИКОЛОВА ЙОНЧЕВА
ГАЛЯ ЕНЕВА ЗАХАРИЕВА
АДЛЕН ШУКРИ ШЕВКЕД
АНДОН ДИМОВ ДОНЧЕВ
ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА
ИМРЕН ИСМЕТОВА МЕХМЕДОВА
КИРИЛ БОЯНОВ КАЛФИН
МАРИЯ ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА