Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Грузия
0 народни представители към дата
АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИМИРОВ РАДОСЛАВОВ
КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
ПАВЕЛ ИЛИЕВ ДИМИТРОВ
ДАРИН ВЕЛИЧКОВ МАТОВ
ЕМАНУЕЛА ЗДРАВКОВА СПАСОВА
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
КАСИМ ИСМАИЛ ДАЛ
КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ
МИТХАТ МЕХМЕД ТАБАКОВ
МИТХАТ САБРИ МЕТИН
СИЛВИЯ АНАСТАСОВА ХУБЕНОВА
СТОЯН ИВАНОВ ИВАНОВ