Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Швеция
13 народни представители към дата
ЙОРДАН АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ
ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ
АЛЕКСАНДЪР КОЙЧЕВ ИВАНОВ
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ
ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ
ЕВГЕНИЯ БИСЕРОВА АЛЕКСИЕВА
ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА
СЕВИМ ИСМАИЛ АЛИ
СЕРГЕЙ МАНУШОВ КИЧИКОВ
ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ