Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Израел
0 народни представители към дата
ЯНЕ ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ
ГАЛИНА ДИМИТРОВА БАНКОВСКА
СТОЯН ЯНКОВ ГЮЗЕЛЕВ
АНДРЕЙ ЛАЗАРОВ ПАНТЕВ
АНТОНИЙ ВЕНЦИСЛАВОВ КРЪСТЕВ
АРИФ САМИ АГУШ
БИСЕРКА БОРОВА ПЕТРОВА
ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ЛАКОВ
ГЕОРГИ ЦВЯТКОВ ТЕРЗИЙСКИ
ГЮНЕР ФАРИЗ СЕРБЕСТ
ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ДАРИН ВЕЛИЧКОВ МАТОВ
ДИМИТЪР АСЕНОВ КОЛЕВ
ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ СТОЕВ
ЕМЕЛ ЕТЕМ ТОШКОВА
ЕМИЛ ГЕНОВ ВАСИЛЕВ
ЕМИЛ ДИМИТРОВ ГУЩЕРОВ
ЕМИЛ КИРИЛОВ ИВАНОВ
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ АНДОНОВ
КАСИМ ИСМАИЛ ДАЛ
КАТЯ КОСТОВА КОЛЕВА
КИРИЛ ВЛАДИМИРОВ ГУМНЕРОВ
КИРЧО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ ЯЗОВ
КРИСТИЯНА МЕТОДИЕВА ПЕТРОВА
ЛИЛИ БОЯНОВА ИВАНОВА
ЛЮБЕН ПЕТРОВ ТАТАРСКИ
МАРИО ИВАНОВ ТАГАРИНСКИ
МАРИЯ СТОЯНОВА ПЕТРОВА-МИНЧЕВА
МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ
ПЕТЪР АТАНАСОВ КУРУМБАШЕВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ХЛЕБАРОВ
РУМЕН СТЕФАНОВ СТОИЛОВ
СВЕТОСЛАВ ТОНЧЕВ ТОНЧЕВ
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ЧАУШЕВ
ЮНАЛ ТАСИМ ТАСИМ
ЯНКО АЛЕКСАНДРОВ ЯНКОВ