Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Ирландия
0 народни представители към дата
ЦВЕТА АЛИПИЕВА ГЕОРГИЕВА
ИСКРА ФИДОСОВА ИСКРЕНОВА
ПЕТЪР МЕТОДИЕВ ПЕТРОВ
АЛЕКСАНДЪР СТОЙЧЕВ СТОЙКОВ
АЛИОСМАН ИБРАИМ ИМАМОВ
ВАЛЕНТИН ТОНЧЕВ МИКЕВ
ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ДАРИН ВЕЛИЧКОВ МАТОВ
ДИМИТЪР АНАСТАСОВ КАРБОВ
ДИМИТЪР АСЕНОВ КОЛЕВ
ДИМО ГЕОРГИЕВ ГЯУРОВ
ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ АНДОНОВ
КАСИМ ИСМАИЛ ДАЛ
КОРМАН ЯКУБОВ ИСМАИЛОВ
ЛЮБОМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ
НЕЛИ ИВАНОВА КАЛНЕВА-МИТЕВА
РЕМЗИ ДУРМУШ ОСМАН
ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ
ХАСАН ИЛИЯЗ ХАДЖИХАСАН
ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК