Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Куба
2 народни представители към дата
ЛЮБЕН АНДОНОВ КОРНЕЗОВ
ДАРИН ВЕЛИЧКОВ МАТОВ
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ
ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ
АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ
АРИФ САМИ АГУШ
ГЕОРГИ ЦВЯТКОВ ТЕРЗИЙСКИ
ДЕНИЦА СТОИЛОВА ГАДЖЕВА
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДЪБОВ
ДУРХАН МЕХМЕД МУСТАФА
ИВАН ДЕЧКОВ КОЛЕВ
КАЛИНА ВЕНЕЛИНОВА КРУМОВА
КАМЕН МАРИНОВ ПЕТКОВ
КАСИМ ИСМАИЛ ДАЛ
КОРМАН ЯКУБОВ ИСМАИЛОВ
МИРОСЛАВ НИКОЛОВ ПЕТКОВ
МУСА ДЖЕМАЛ ПАЛЕВ
НИКОЛАЙ ЯНКОВ ПЕХЛИВАНОВ
ОГНЯН ДИМИТРОВ ТЕТИМОВ
ПЕТЯ НИКОЛОВА РАЕВА
ПЛАМЕН ТЕНЕВ РУСЕВ
РЕМЗИ ДУРМУШ ОСМАН
СТЕФАН ГОСПОДИНОВ ГОСПОДИНОВ
ХРИСТИНА ИВАНОВА ЯНЧЕВА
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ЧАУШЕВ
ЯНАКИ БОЯНОВ СТОИЛОВ