Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Мароко
0 народни представители към дата
ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК
ЙОАНА МИЛЧЕВА КИРОВА
КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА
ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА
АЛИОСМАН ИБРАИМ ИМАМОВ
АНГЕЛ ПЕТРОВ НАЙДЕНОВ
АРИФ САМИ АГУШ
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА БОГДАНОВА
ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ
ДАРИН ВЕЛИЧКОВ МАТОВ
ЕМЕЛ ЕТЕМ ТОШКОВА
ИВАН НИКОЛАЕВ ИВАНОВ
ИРЕНА ЛЮБЕНОВА СОКОЛОВА
КАСИМ ИСМАИЛ ДАЛ
НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР
РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ
ТУНДЖАЙ ОСМАНОВ НАИМОВ
ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ
ХАСАН ИЛИЯЗ ХАДЖИХАСАН
ЮНАЛ САИД ЛЮТФИ
ЮНАЛ ТАСИМ ТАСИМ