Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Молдова
0 народни представители към дата
КАМЕН МАРИНОВ ПЕТКОВ
КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ ЯЗОВ
СВЕТОМИР КОНСТАНТИНОВ МИХАЙЛОВ
АНДРЕЙ ЛАЗАРОВ ПАНТЕВ
АНТОНИЙ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЧУКАРСКИ
ЕМИЛ КИРИЛОВ ИВАНОВ
КАСИМ ИСМАИЛ ДАЛ
МИТХАТ МЕХМЕД ТАБАКОВ
СИЛВИЯ АНАСТАСОВА ХУБЕНОВА
СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ
СТЕФАН ИВАНОВ ДЕДЕВ