Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Румъния
0 народни представители към дата
СВЕТОМИР КОНСТАНТИНОВ МИХАЙЛОВ
АСПАРУХ БОЧЕВ СТАМЕНОВ
ДАРИН ВЕЛИЧКОВ МАТОВ
РУМЕН ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ
ЕРДОАН МУСТАФОВ АХМЕДОВ
ИВАН ПЕТРОВ ИВАНОВ
ИСКРА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА
КАСИМ ИСМАИЛ ДАЛ
КРИСТИЯНА МЕТОДИЕВА ПЕТРОВА
ЛИЛИЯ КИРИЛОВА ХРИСТОВА
МИТХАТ САБРИ МЕТИН
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ
ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ
ЯНКО ИВАНОВ ЗДРАВКОВ