Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Словакия
0 народни представители към дата
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ПИРИНСКИ
АЛЕКСАНДЪР СТОЙЧЕВ СТОЙКОВ
НЕЛИ ИВАНОВА КАЛНЕВА-МИТЕВА
ДАРИН ВЕЛИЧКОВ МАТОВ
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА
ЗЛАТКО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
ИСКРА ФИДОСОВА ИСКРЕНОВА
КАСИМ ИСМАИЛ ДАЛ
КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ
МИТХАТ МЕХМЕД ТАБАКОВ
ОГНЯН ДИМИТРОВ ТЕТИМОВ
РЕМЗИ ДУРМУШ ОСМАН
СВЕТОМИР КОНСТАНТИНОВ МИХАЙЛОВ
ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ
ХАСАН ИЛИЯЗ ХАДЖИХАСАН
ЧЕТИН ХЮСЕИН КАЗАК