Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Групи за приятелство
Група за приятелство България - Унгария
0 народни представители към дата
МЕНДА КИРИЛОВА СТОЯНОВА
ВЛАДИМИР ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ
ЛЮБОМИЛА СТАНИСЛАВОВА СТАНИСЛАВОВА
ТОДОР ДИМИТРОВ ВЕЛИКОВ
БИСЕРКА БОРОВА ПЕТРОВА
ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ДАРИН ВЕЛИЧКОВ МАТОВ
ДИМО ГЕОРГИЕВ ГЯУРОВ
ЕЛИН ЕЛИНОВ АНДРЕЕВ
ЕМЕЛ ЕТЕМ ТОШКОВА
КАСИМ ИСМАИЛ ДАЛ
КРИСТИЯНА МЕТОДИЕВА ПЕТРОВА
МИТХАТ МЕХМЕД ТАБАКОВ
НЕЛИ ИВАНОВА КАЛНЕВА-МИТЕВА
ПЕТЯ НИКОЛОВА РАЕВА
РУМЕН СТОЯНОВ ОВЧАРОВ
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ
ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ
ЯНКО АЛЕКСАНДРОВ ЯНКОВ