Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Галерия
Декларация, очертаваща възможностите на ЕС да се справи с предизвикателствата, пред които е изправен, приеха ръководителите на делегации на Интерпарламентарната конференция за Общата външна политика за сигурност и Общата политика за сигурност и отбрана - 17/02/2018