Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Галерия
Съществената роля на националните парламенти във функционирането на EС и доброто им взаимодействие с ЕП подчертаха в заключенията си делегатите в Конференцията на комисиите по европейските въпроси на страните от ЕС - 19/06/2018