Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Галерия
Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове изслуша ръководството на Министерството на околната среда и водите за напредъка по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ - 14/11/2018