Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Галерия
Народното събание единодушно прие на първо четене проекта за промени в Наказателния кодекс, свързани с борбата с домашното насилие. - 15/11/2018