Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Галерия
В парламента бе представена за първи път изложба, посветена на старобългарския пограничен вал Еркесията - 27/06/2007