Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Галерия
Проектът на Закон за държавния бюджет на Република България за 2008 г. бе внесен в Народното събрание - 31/10/2007