Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Галерия
Проектът на Закон за държавния бюджет за 2010 година бе внесен в Народното събрание - 29/10/2009