Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Галерия
Изграждането на нисковъглеродна икономика и опазването на околната среда са сред приоритетите на съвременния свят, заяви председателят на НС на конференция в рамките на европейската зелена седмица - 31/05/2010