Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Галерия
На председателя на парламента бе връчена новоучредената от Института за модерна политика «Почетна грамота за модерен парламентаризъм». С нея ежегодно ще бъдат отличавани народни представители, които имат подчертана активност в прилагането на добрите парламентарни практики за прозрачност и по-широк достъп на гражданите до законодателния процес. - 11/01/2011