Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Галерия
Народното събрание прие Административния мониторингов доклад за изпълнението на Националната стратегия за интегриране на ромите (2012-2020 г.) за 2016 г. - 05/07/2017