Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Галерия
Парламентаристите трябва да участват активно в дебата за сигурността на Европа, както на национално ниво така и на ниво Европейски съюз, е общото мнение на участниците в конференцията по обща външна политика и политика за сигурност и отбрана в Талин. - 08/09/2017