Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно защита на националната сигурност, осигуряване охраната на държавната граница, извършваната кадрова политика, както и ресурсното осигуряване на двете ведомства
Дата 28/04/2017
Входящ номер 754-07-6
Адресат Стефан Янев, служебен заместник министър-председател по вътрешен ред и сигурност и служебен министър на отбраната
Пламен Узунов, служебен министър на вътрешните работи
Вносител
Статус проведено
Дата на провеждане 03/05/2017
Текст на изслушването