Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно общата селскостопанска политика на Европейския съюз след 2020 г
Дата 28/05/2018
Входящ номер 854-07-44
Адресат Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите
Вносител
Статус проведено
Дата на провеждане 31/05/2018
Текст на изслушването