Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно сигурността на електронните бази данни, съхранявани от Агенцията по вписванията и Министерството на правосъдието и отговорността за възникналата криза
Дата 20/08/2018
Входящ номер
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Статус проведено
Дата на провеждане 21/08/2018
Текст на изслушването