Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно политиките на министерството за подобряване на връзката между образованието и пазара на труда
Дата 16/01/2019
Входящ номер 954-07-4
Адресат Красимир Вълчев, министър на образованието и науката
Вносител
Статус проведено
Дата на провеждане 17/01/2019
Текст на изслушването