Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно напредъка по изграждането на автомагистрали и скоростни пътища в България
Дата 22/02/2019
Входящ номер 954-07-14
Адресат Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Статус непроведено
Дата на провеждане
Текст на изслушването