Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно напредъка по подобряване качеството на атмосферния въздух в България
Дата 28/02/2019
Входящ номер 954-07-18
Адресат Нено Димов, Министър на околната среда и водите
Вносител
Статус проведено
Дата на провеждане 08/03/2019
Текст на изслушването