Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно предприетите и планирани мерки, нови услуги и действия на пазара на труда, в това число в рамките на активната политика на пазара на труда за повишаване на предлагането и качеството на работната сила и намаляване на несъответствията на пазара на труда
Дата 15/03/2019
Входящ номер 954-07-27
Адресат Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Статус проведено
Дата на провеждане 22/03/2019
Текст на изслушването