Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно подпомагане на земеделския сектор и тенденциите в общата селскостопанска политика през новия програмен период
Дата 29/03/2019
Входящ номер 954-07-33
Адресат Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите
Вносител
Статус проведено
Дата на провеждане 05/04/2019
Текст на изслушването