Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно Националните програми като инструмент за реализиране на политики в сферата на образованието
Дата 11/06/2019
Входящ номер 954-07-47
Адресат Красимир Вълчев, министър на образованието и науката
Вносител
Статус проведено
Дата на провеждане 13/06/2019
Текст на изслушването