Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно политиката по контрол на внос и ползване на отпадък с неясен произход вътре в страната
Дата 17/12/2019
Входящ номер 954-07-78
Адресат Нено Димов, Министър на околната среда и водите
Вносител
Статус проведено
Дата на провеждане 18/12/2019
Текст на изслушването