Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно попълване квотата на Народното събрание във Висшия съдебен съвет
Дата 07/12/2010
Входящ номер 054-07-108
Адресат Маргарита Попова, Министър на правосъдието
Вносител
Статус оттеглено
Дата на провеждане
Текст на изслушването