Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно състоянието и стабилността на банковата система в България
Дата 07/12/2010
Входящ номер 054-07-110
Адресат Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите
Вносител
Статус непроведено
Дата на провеждане
Текст на изслушването