Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно прилагането на нормативната уредба, регламентираща използването на специалните разузнавателни средства
Дата 14/12/2010
Входящ номер 054-07-116
Адресат Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи
Вносител
Статус непроведено
Дата на провеждане
Текст на изслушването