Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно нерегламентирано следене и подслушване на български граждани
Дата 11/01/2011
Входящ номер 154-07-3
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Статус непроведено
Дата на провеждане
Текст на изслушването