Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно данни за изтичане на СРС от МВР и ДАНС и предприемане на неотложни мерки за защита на класифицираната информация
Дата 11/01/2011
Входящ номер 154-07-4
Адресат Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи
Вносител
Статус непроведено
Дата на провеждане
Текст на изслушването