Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно готовността на правителството и сроковете за издължаване на средствата за преки плащания за площ и за националното доплащане за земеделските производители за 2010 г.
Дата 22/02/2011
Входящ номер 154-07-32
Адресат Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните
Вносител
Статус непроведено
Дата на провеждане
Текст на изслушването