Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно оценката на ситуацията в районите на страната с наличие на болестта шап и мерките на Министерството на земеделието и храните и на българското правителство относно справянето с кризата и подпомагане на хората, засегнати от нея
Дата 29/03/2011
Входящ номер 154-07-42
Адресат Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните
Вносител
Статус непроведено
Дата на провеждане
Текст на изслушването