Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно състоянието на Селскостопанската академия и изразените намерения за смяна на председателя на Селскостопанската академия
Дата 28/06/2011
Входящ номер 154-07-77
Адресат Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните
Вносител
Статус непроведено
Дата на провеждане
Текст на изслушването