Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно текущото изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2011 г
Дата 04/10/2011
Входящ номер 154-07-129
Адресат Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите
Вносител
Статус непроведено
Дата на провеждане
Текст на изслушването