Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно убийството на 19-годишния Ангел Петров от с. Катуница и последвалите събития
Дата 04/10/2011
Входящ номер 154-07-132
Адресат Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи
Вносител
Статус непроведено
Дата на провеждане
Текст на изслушването