Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно убийството на 19-годишния Ангел Петров от с. Катуница и последвалите събития
Дата 04/10/2011
Входящ номер 154-07-133
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Статус непроведено
Дата на провеждане
Текст на изслушването