Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно възникналото социално напрежение, предвид намеренията за промени в пенсионното законодателство
Дата 22/11/2011
Входящ номер 154-07-145
Адресат Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Статус непроведено
Дата на провеждане
Текст на изслушването