Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно намеренията на правителството за промени в пенсионната система
Дата 06/12/2011
Входящ номер 154-07-151
Адресат Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Статус непроведено
Дата на провеждане
Текст на изслушването