Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно позицията на Република България на предстоящата среща на Европейска съвет на 9.12.2011 г. във връзка с актуалната икономическа ситуация в Европа
Дата 06/12/2011
Входящ номер 154-07-150
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Статус непроведено
Дата на провеждане
Текст на изслушването