Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Изслушвания
Изслушване
Относно решенията на Европейския съвет от заседанието на 9 декември 2011 г. и позицията на българското правителство
Дата 13/12/2011
Входящ номер 154-07-155
Адресат Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
Вносител
Статус непроведено
Дата на провеждане
Текст на изслушването